? nba比分猜测:悄无声息Q又一家外地房企来衡阳了!_衡阳住宅与房C信息|?/title> <meta name="keywords" content="nba比分猜测," /> <meta name="description" content="nba比分猜测:衡阳住宅与房C信息|是衡阳人气最旺、最有h值的房地产网l媒体,提供最全面最及时的房C资讯Q楼盘信息、出U出售信息、预售信息、房价信息、业主论坛等Q是业内外网友公认的最受欢q的房地产网l^? /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/Css/global.css" /> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/Css/list_v2.css" /> <link rel="stylesheet" media="all" href="/Css/detail_v2.css" /> <link rel="apple-touch-icon" href="//www.vtbup.com.cn/Images/app-logo.png" /> <link rel="canonical" href="//www.vtbup.com.cn/2019/december/F6603FA5.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="header"> <div class="log"> <h1>nba比分猜测:<a href="//www.vtbup.com.cn/" title="球探即时篮球nba比分">球探即时篮球nba比分</a></h1> <ul class="phrx"> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="intal"> <ul class="phrx"> <a href="//www.vtbup.com.cn/" title="球探即时篮球nba比分">球探即时篮球nba比分</a><em>?/em> <a href="/a/35" target="_blank">政务公开</a><em>?/em> <a href="/a/12" target="_blank">政策法规</a><em>?/em> <a href="/a/13" target="_blank">数据发布</a><em>?/em> <a href="/a/29" target="_blank">协会工作</a><em>?/em> <a href="/News/" target="_blank">楼盘资讯</a><em>?/em> <a href="/Fang" target="_blank">|业优?/a><em>?/em> <a href="/Special" target="_blank">专题报道</a><em>?/em> <a href="/a/17" target="_blank">县区楼市</a><em>?/em> <a href="/Esf" target="_blank">二手房市</a> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!----> <div class="container" style="width: 1180px; margin: 10px auto;"> <div class="home">当前位置Q?a href="/">衡阳住宅与房C信息|?/a> > <a href='//www.vtbup.com.cn/a/15'>行业交流</a> > 正文</div> <div class="clear"></div> <div class="wrapper" style="width: 1180px;"> <div class="news clearfix"> <!--详情左边开?-> <div class="main-news"> <!--新闻详情开?-> <div class="new-text clearfixed border"> <h1 class="news-title"> 悄无声息Q又一家外地房企来衡阳了! </h1> <p class="time-form"> <a href="//www.vtbup.com.cn/">球探即时篮球nba比分</a> www.vtbup.com.cn 2019/12/30 9:51:10 来源Q衡阳住宅与房地产信息网 </p> <div id="news_content_box_id">  <span style="letter-spacing: 2px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; text-align: justify;">在即结束的2019q_管目前衡阳房地产市场竞争已q入白热化,且衡x市尤其是下半q表现^qI但似乎ƈ不媄响大房企进驻衡阳的热情?/span> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">在土地拍卖市ZQ我们看Cؓ争夺酃湖优质地块Q万辑֒新城控股“杀的是难解隑ֈ”?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">q有通过合作开发模式曲U入衡的生C?/span></p> <section style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><center><a href="/img.aspx?i=29089" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.501690519275931.jpg" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center></section> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">而就?019q的֣Q珊菇凉得知又有一家房企已l进驻衡阻I它的q入可谓是悄无声息,而且一下就?ldquo;两盘齐下”?/span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px; color: rgb(217, 33, 66);">q家房企是来自江西的东投集团?/span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">“双盘耀湖湘、衡阛_一?rdquo;</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">恭贺东投C集团在衡阛_斩优质地块?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">q是东投C集团在衡x地喜报?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">具透露其中一个项目将落地雁峰区,但具体拿C|还不详Q?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">未来l关注?/span></p> <section style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><center><a href="/img.aspx?i=29083" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.296756427873278.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center></section> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">东投C作ؓ一家来自江西的房企Q想必大家和珊菇凉一P感觉比较陌生。不q查阅其官方|站发现Q东投地产集团实力不俗,且已l布局了江ѝ湖北、浙江、河南等多个省䆾?/span></p> <section style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><center><a href="/img.aspx?i=29084" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.369791252245098.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center></section> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">值得一提的是,它在开发教育地产方面十分擅ѝ拥有自q教育配套IP——<strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">金太x育社区?/strong></span></p> <section style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><center><a href="/img.aspx?i=29085" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.658785144173906.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center></section> <p style="margin: 0px 0px 25px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 14px; letter-spacing: 2px;">在品开发方面,已经开发的产品有城pR府pd院系三种?/span></p> <center><a href="/img.aspx?i=29086" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.83979950232422.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; line-height: 2em; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 2px; font-size: 12px;">宜春中央城效果图</span></p> <center><a href="/img.aspx?i=29087" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.289111708425503.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; line-height: 2em; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 2px; font-size: 12px;">吉安金麟?/span></p> <center><a href="/img.aspx?i=29088" target="_blank"><img src="//www.vtbup.com.cn/upload/2019/12/small_news_0.57480362736378.png" border="0" alt="点击查看原图" /></a></center><center style="margin: 5px 0; font-size:12px;"><br /> </center> <p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px; line-height: 2em; text-align: center; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 2px; font-size: 12px;">新野一品壹号院</span></p> </div> <div class="tag"> <em>责Q~辑Q珊?/em> <div class="bottom-share" style="padding:40px 20px 40px 0px;" id="share_box"> <span style="float:left;font-size:16px;line-height:50px;color:#999;margin-right:10px;font-family:'宋体';">分n : </span> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdsharebuttonbox" data-tag="share_2"> <a href="#" class="bds bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分n到新微?></a> <a href="#" class="bds bds_renren" data-cmd="renren" title="分nCh人网"></a> <a href="#" class="bds bds_douban" data-cmd="douban" title="分n到豆瓣网"></a> <a href="#" class="bds bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分n到腾讯微?></a> <a href="#" class="bds bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分n到微?></a> <a href="#" class="bds bds_more" data-cmd="more"></a> <a class="bds_count" data-cmd="count"></a> </div> <!-- Baidu Button END --> </div> </div> <!----> <div class="relate"> <h2 class="phrx"> 相关阅读 </h2> <ul class="phrx"> <li class="phrx"><a href="/2019/december/FBB38E8C.html" target="_blank" title="元旦专场U包卛_到̎Q请注意查收|耀江¯湖湾">·元旦专场U包卛_到̎Q请注意查收|耀</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/F6603FA5.html" target="_blank" title="悄无声息Q又一家外地房企来衡阳了!">·悄无声息Q又一家外地房企来衡阳了!</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/89343E25.html" target="_blank" title="新年Q在衡阳送给自己一个会赚钱的礼物!">·新年Q在衡阳送给自己一个会赚钱的礼?/a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/33B82D42.html" target="_blank" title="{梦好Q感恩有您!金钟·环球中心q末业主感恩{谢会圆满完成!">·{梦好Q感恩有您!金钟·环球中心q?/a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/738F6601.html" target="_blank" title="买房必看Q衡x市年底收官之战打响,4?9大项目新货入市!">·买房必看Q衡x市年底收官之战打响,</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/8B9F7B3B.html" target="_blank" title="h?00?亩的“面_出厂”,2019q末土地蓄势待发Q?>·h?00?亩的“面_出厂”,2019q?/a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/479549DE.html" target="_blank" title="倒计ӞW一?0后马?0岁了Q你心里没点数吗Q?>·倒计ӞW一?0后马?0岁了Q你心里</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/6D48ADE6.html" target="_blank" title="h主题公园正式落户大衡城邦Q快来看看你的房子升g吗?">·h主题公园正式落户大衡城邦Q快来看</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/1D679F99.html" target="_blank" title="旉一q_位于衡阳湘江之畔的这座世界文旅新城发生了哪些改变?">·旉一q_位于衡阳湘江之畔的这座世?/a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/AECF3535.html" target="_blank" title="现在是买房好时机吗?听珊菇凉怎么_Q附衡阳城区53家楼盘h格及优惠Q?>·现在是买房好时机吗?听珊菇凉怎么_</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/EDC66766.html" target="_blank" title="q末买房正当Ӟ衡阳什么样的房子值得长线持有Q?>·q末买房正当Ӟ衡阳什么样的房子值得</a></li><li class="phrx"><a href="/2019/december/E295DF84.html" target="_blank" title="衡阳q家“不务正业”的房企又来搞事情!">·衡阳q家“不务正业”的房企又来搞事?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="mzsm"> <strong class="phrx">免责声明Q?/strong> <p> ?凡本站注明“来源:衡阳住宅与房C信息|”字眼的所有文字、图片和韌频稿Ӟ版权均属本网所有,M媒体、网站或个h未经本网协议授权不得转蝲、链接、{贴或以其他方式复制发表? 已经本站协议授权的媒体、网站,在下载用时必须注明“来源:衡阳住宅与房C信息|”,q者本站将依法q究责Q?br> ?本站注明Eg来源为其他媒体的?囄Eg均ؓ转蝲E,本站转蝲不涉及Q何商业用途? 如{载稿涉及版权{问题,请作者在两周内速来甉|来函联系以便我们及时做出处理? </p> </div> </div> </div> <!--详情双开?-> <div class="east-news"> <!--热门楼盘开?-> <div class="hot mb20"> <h3> 新闻排行 </h3> <dl> <a href="/2019/december/BA76A787.html" target="_blank"> <dt class="no1">1</dt> <dd class="lpname"> 衡阳省域副中心城市的C与优势初步显? </dd> </a> </dl><dl> <a href="/2019/december/ABC26469.html" target="_blank"> <dt class="no1">2</dt> <dd class="lpname"> 衡阳元旦环城跑交通管制出?h前做好出行计? </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2019/august/A30F98DE.html" target="_blank"> <dt class="no1">3</dt> <dd class="lpname"> 市房协D办房C行业信用信息理员l教育培训班 </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2019/july/B4E4D9B2.html" target="_blank"> <dt>4</dt> <dd class="lpname"> 保利融创世茂都来了!2019衡阳3宗近500亩优质地块集中亮相! </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2019/july/5C22326C.html" target="_blank"> <dt>5</dt> <dd class="lpname"> 重磅Q衡阛_宗绝版地块将Q?200c高层"再造衡x地标Q? </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2018/november/B5512D95.html" target="_blank"> <dt>6</dt> <dd class="lpname"> 2018衡阳房展会圆满闭q!获奖企业及楼盘名单,新鲜出炉~ </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2018/november/C537CD20.html" target="_blank"> <dt>7</dt> <dd class="lpname"> 2018衡阳房展会开q式盛大举行Q?1家主房企携50个品质楼盘集中亮? </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/special/shuangcheng/" target="_blank"> <dt>8</dt> <dd class="lpname"> 关于开展衡阛_房地产行?017-2018q度“诚信企业”、“诚信楼盘”评选活动的通知 </dd> </a> </dl><dl> <a href="//www.vtbup.com.cn/2017/may/13652DC3.html" target="_blank"> <dt>9</dt> <dd class="lpname"> 端午节,东洲岛再现龙舟“对决? </dd> </a> </dl><dl> <a href="/2019/december/7A8D3147.html" target="_blank"> <dt>10</dt> <dd class="lpname"> 一Ҏ规来?今天h?衡阳人的生活发生这些大变化 </dd> </a> </dl> </div> <!--热门楼盘l束--> <!--zd开?-> <div class="huodong mt20"> <h3> 热门楼盘 </h3> <div class="huodong-list"> <ul class="phrx"> <li class="phrx"> <a href="/Fang/598" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201911/20191118040427299788.jpg" alt="中房·丽白沙" title="中房·丽白沙"> </a> <p> <a href="/Fang/598" target="_blank">中房·丽白沙</a><br/> 衡阳市雁峰区白沙大道Q特变电工对面) </p> <span class="phrx"> <i>待定</i><i></i> </span> </li><li class="phrx"> <a href="/Fang/591" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201908/20190808113521479532.jpg" alt="珠江•愉景翠? title="珠江•愉景翠?> </a> <p> <a href="/Fang/591" target="_blank">珠江•愉景翠?/a><br/> 南华大学雨母校区往?00cI南华庭院寚wQ? </p> <span class="phrx"> <i>待定</i><i></i> </span> </li><li class="phrx"> <a href="/Fang/586" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201901/20190102021603552144.bmp" alt="高新未来城(创客谗文创谷Q? title="高新未来城(创客谗文创谷Q?> </a> <p> <a href="/Fang/586" target="_blank">高新未来城(创客谗文创谷Q?/a><br/> 文创?衡州大道与光辉街交汇处(衡州学旁) 创客?衡州大道与华新大道交汇处Q政务中心斜寚wQ? </p> <span class="phrx"> <i>6500??/i><i></i> </span> </li><li class="phrx"> <a href="/Fang/577" target="_blank"> <img src="/UploadFile/201808/20180801054947979361.jpg" alt="耀江•西湖湾" title="耀江•西湖湾"> </a> <p> <a href="/Fang/577" target="_blank">耀江•西湖湾</a><br/> 衡阳市石鼓区西湖公园北侧•雁栖湖? </p> <span class="phrx"> <i>8500??/i><i></i> </span> </li><li class="phrx"> <a href="//www.vtbup.com.cn/" title="球探即时篮球nba比分">球探即时篮球nba比分</a> <p> <a href="/Fang/575" target="_blank">天酬·九里晴川</a><br/> 蒸湘放西路蒸水河西畔500c? </p> <span class="phrx"> <i>6200??/i><i></i> </span> </li> </ul> </div> </div> <!--zdl束--> </div> <!--详情双l束--> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div id="footer"> <p>copyright (c) 2005 www.vtbup.com.cn Limited,All Rights Reserved</p> <p>ȝQ衡阛_住房和城乡徏讑ֱ dQ衡阛_房地产业协会</p> <p>电话Q?296445 8293610 8291461 8292482 8294560 8292306 地址Q湖南省衡阳市解攑֤?9号丰大?04室 </p> <p>湘ICP?4013545?1 版权所?衡阳住宅与房C信息|?</p> </div> <div class="cnxh guessContainer"> <i class="close"></i> <div class="hbg"></div> <div class="xh-con"> <i class="hyh changeGuessYouLike" onclick="javascript:$('.cnxh').hide()">×关闭</i> <h4 class="xh-tit">报名看房?/h4> <ul class="xh-list clearfix guessYouLikeContent" id="newsjuhe_B07_02"> <form action="" method="post" onsubmit="return __bm()"> <p> 姓名Q?input type="text" name="username" />     联系方式Q?input type="text" name="linktel" />     <input type="submit" class="btn" value="立即报名" /> <input type="hidden" name="loupan" value="340977" /> </p> </form> </ul> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> {ganrao} <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="//www.206270.tw">ֲͼ</a> <a href="//www.552932.buzz">ֲƽ̨_-ҳ</a> <a href="//www.jexfkt.buzz">ֽ齫ٷվ</a> <a href="//www.qelysh.buzz">Ĵ齫Ѫս׹ </a> <a href="//www.3171604.buzz">Ͽʮζ©һţ</a> <a href="//www.epqqrih.buzz">ຣ11ѡ5ǰֵ</a> <a href="//www.tveekq.icu">l͸</a> <a href="//www.ftjoj.com/">江苏快三</a> <a href="//www.oqgna.icu">ϸ齫</a> <a href="//www.958605.tw">㽭20ѡ5ͼ(</a> <a href="//www.281519.tw">ɶѺƱ</a> <a href="//www.871750.buzz">ܼžѡ</a> <a href="//www.nhisjd.buzz">ʲôapp齫ѷ</a> <a href="//www.tzowif.buzz">ɽ齫Ѹ</a> <a href="//www.8220623.buzz">ݿ</a> <a href="//www.utohndc.buzz">10ֿ</a> </body> </html>